Jeśli twoje dziecko jest bardzo drażliwe, często się budzi, dużo płacze, trudno je uspokoić to może to wynikać z zaburzeń integracji sensorycznej. My to sprawdzimy i w razie potrzeb damy wskazówki do pracy z dzieckiem w domu, co głównie będzie się wiązało ze zmianą nawyków przy pielęgnacji maluszka.

 

W ramach wizyty:

  • przyjrzymy się Państwa dziecku, oceniając jego rozwój ruchowy, poznawczy, społeczny, emocjonalny, mowę czynną i bierną;
  • spróbujemy określić słabe i mocne strony dziecka i przygotujemy w ramach potrzeb indywidualny program terapeutyczny do pracy z dzieckiem w domu, bądź pokierujemy dalej do odpowiednich placówek i specjalistów;
  • postaramy się również bliżej przyjrzeć Państwa relacji z maluszkiem, doradzimy jak zajmować się dzieckiem w trakcie czynności pielęgnacyjnych – jak układać, nosić, by prawidłowo stymulować rozwój dziecka;
  • chętnie zaprezentujemy także jak profesjonalnie, bez szkody dla dziecka, nosić je w chuście.

Diagnostyka rozwoju psychoruchowego obejmuje:

  • badanie neurokinezjologiczne motoryki spontanicznej dziecka, reakcji ułożeniowych, odruchów pierwotnych, ocenę napięcia mięśniowego;
  • ocenę rozwoju poznawczego i społecznego;
  • diagnozę logopedyczną (badanie narządów artykulacyjnych, napięcia obszaru ustno-twarzowego, ocena prawidłowości rozwoju mowy czynnej i biernej);
  • diagnozę ryzyka wystąpienia zaburzeń integracji sensorycznej.

Dr Agata Trafalska tel. 519 338 479

Integracja sensoryczna jest podstawą do prawidłowego rozwoju dziecka, od jej prawidłowego działania zależne są takie procesy jak koordynacja ruchowa, planowanie ruchu, percepcja słuchowa czy wzrokowa, mowa, czytanie, pisanie czy liczenie. Niemowlę widzi, słyszy i czuje bodźce dochodzące z jego ciała i otoczenia ale nie jest jeszcze zdolne do różnicowania znaczenia dźwięków, oceny odległości, koordynacji ruchów. W miarę rozwoju dzięki zdolności do organizacji wrażeń sensorycznych kształtuje się koncentracja na doznaniach sensorycznych, właściwa rejestracja i przetwarzanie, rozwija się integracja sensoryczna prowadząc do koordynacji ruchów i organizacja zachowania.