Konsultacje neonatologiczne / pediatryczne

Opieka neonatologiczna nad noworodkiem i wcześniakiem. Leczenie przedłużających się żółtaczek noworodkowych w warunkach domowych.
Żółtaczka okresu noworodkowego jest bardzo częstym problemem. Większość dzieci jest wypisywana w takiej sytuacji ze szpitala. U części z nich żółtaczka ustępuje samoistnie, u pozostałych utrzymuje się lub nawet nasila. Ta druga grupa noworodków wymaga diagnostyki i często leczenia hiperbilirubinemii.
Istnieje możliwość leczenia żółtaczki w warunkach domowych, bez konieczności ponownej hospitalizacji. W ten sposób rodzice mogą uniknąć dodatkowego stresu związanego z pobytem w szpitalu, rozłąki z nowo narodzonym dzieckiem i narażania malucha na kontakt z florą bakteryjną oddziału szpitalnego.

Zakres:

  • Stany fizjologiczne- co może budzić niepokój, a jest normalne.
  • Najczęstsze dolegliwości u dzieci - jak nie wpaść w panikę.
  • Szczepienia obowiązkowe i zalecane - co należy wiedzieć, by podjąć świadomą decyzję.
  • Poradnictwo dotyczące okresu adaptacyjnego.
  • Badanie i ocena rozwoju noworodka.
  • Książeczka zdrowia- jak ją czytać.
  • Wizyty patronażowe.


Możliwość konsultacji w języku angielskim.

Istnieje możliwość wizyt domowych.